Devizna štednja

Devizna štednja je uvek sigurna odluka

Iskoristite povoljne uslove i konkurentne kamatne stope na deviznu štednju u Alta banci.

Standardno oročenje
u stranoj valuti

Prilagodite štednju svojim planovima uz mogućnost da svoj novac oročite na 12, 15, 18, 24, 25 ili 36 meseci.

Depoziti u EUR, USD i CFH

Fiksna nominalna kamatna stopa

Isplata kamate u valuti položenog depozita

Standardno oročenje u stranoj valuti

Prilagodite štednju svojim planovima uz mogućnost da svoj novac oročite na 12, 15, 18, 24, 25 ili 36 meseci.

Depoziti u EUR, USD i CFH

Fiksna nominalna kamatna stopa

Isplata kamate u valuti položenog depozita

Plaćanje poreza na prihod od kapitala 

Banka, u ime i za račun klijenta,  u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se klijenti Banke – fizička lica, koja su ostvarila prihode od kamate na deviznu štednju, da u ekspoziturama Banke mogu preuzeti Potvrdu o plaćenom porezu na prihode od kapitala

Dečija štednja u EUR

Ulaganje u budućnost najmlađih. Ovaj vid štednje namenjen je maloletnim licima do njihovog punoletstva. 

Štedni ulog se polaže kao oročeni devizni depozit

Depoz je na ime deteta, a polaže se uz prisustvo zakonskog zastupnika ili staratelja.

Fiksna nominalna kamatna stopa

Dečija štednja u EUR

Ulaganje u budućnost najmlađih. Ovaj vid štednje namenjen je maloletnim licima do njihovog punoletstva. 

Štedni ulog se polaže kao oročeni devizni depozit

Depoz je na ime deteta, a polaže se uz prisustvo zakonskog zastupnika ili staratelja.

Fiksna nominalna kamatna stopa

Rentna štednja

Uz ovaj vid štednje dobijate redovnu kamatu tokom trajanja oročenja. Kamata se isplaćuje svakog meseca prenosom na vaš devizni a vista račun. 

Minimalni ulog: 1.000 EUR

Fiksna nominalna kamatna stopa

Kamata se isplaćuje u valuti položenog depozita.

Rentna štednja

Uz ovaj vid štednje dobijate redovnu kamatu tokom trajanja oročenja. Kamata se isplaćuje svakog meseca prenosom na vaš devizni a vista račun. 

Minimalni ulog: 1.000 EUR

Fiksna nominalna kamatna stopa

Kamata se isplaćuje u valuti položenog depozita.

Plaćanje poreza na dohodak građana 

Banka, u ime i za račun klijenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Kontaktirajte nas

Radno vreme