Debitne kartice

Vaš novac je uvek dostupan

Svakog dana, 24 sata, 7 dana u nedelji. Podizanje bez provizije na šalterima i bankomatima Alta banke i MoneyGet bankomatima. 

Plaćanje i podizanje novca u zemlji

DinaCard debitna kartica

DinaCard je nacionalna debitna kartica Alta banke
koji možete koristiti kao: 

Platnu karticu u zemlji

Identifikacionu karticu uz čekove ALTA Banke;

Identifikacionu karticu za korišćenje na šalterima ALTA Banke

DinaCard debitna kartica

DinaCard je nacionalna debitna kartica Alta banke koji možete koristiti kao: 

Platnu karticu u zemlji

Identifikacionu karticu uz čekove ALTA Banke;

Identifikacionu karticu za korišćenje na šalterima ALTA Banke

Ko može da dobije karticu?

Kartica se izdaje na zahtev klijenta, svakom punoletnom domaćem ili stranom fizičkom licu koje otvori dinarski platni račun u Alta banci.

Vaša bezbednost je na 1. mestu

DinaCard debitna kartica poseduje čip koji omogućava visok nivo zaštite informacija i predstavlja savremeni način čuvanja podataka.

Plaćanje i podizanje novca u zemlji i inostranstvu

VisaClassic debitna kartica

Plaćajte proizvode i usluge i podižite gotovinu u zemlji i inostranstvu. Za podizanje novca na šalterima i bankomatima Alta banke i MoneyGet bankomatima nema provizije.

Vaš novac Vam je na raspolaganju 24x7, sedam dana u nedelji

Bezbedno plaćanje uz 3D Secure

VisaClassic debitna kartica

Plaćajte proizvode i usluge i podižite gotovinu u zemlji i inostranstvu. Za podizanje novca na šalterima i bankomatima Alta banke i MoneyGet bankomatima nema provizije.

Vaš novac Vam je na raspolaganju 24x7, sedam dana u nedelji

Bezbedno plaćanje uz 3D Secure

Ko može da dobije karticu?

Kartica se izdaje na zahtev klijenta, svakom punoletnom, domaćem ili stranom fizičkom licu koje kodAlta banke otvori dinarski platni račun i devizni račun po viđenju, a kome je pre toga izdata DinaCard debitna kartica.

Apsolutno sigurni uz 3D Secure

Plaćanje Visa karticama na internetu je još bezbednije uz 3 D Secure uslugu, koja  smanjuje rizik od neovlašćenog korišćenja kartice. Svaka transakcija se dodatno verifikuje unosom jednokratnog koda koji se dobija na broj mobilnog telefona registrovanog u sistemu banke.

Online kupovina

Visa Virtuon internet kartica

Iskoristite Visa Virtuon karticu za laku i bezednu kupovinu putem interneta.  Ova kartica se izdaje na zahtev i omogućava plaćanje na domaćim i inostranim sajtovima koji su obeleženi znakom VISA. 

Uplatite onoliko koliko želite da potrošite 

Vezana je za poseban dinarski i devizni račun namenjen isključivo online kupovini. Na ove račune možete da uplatite samo novac koji planirate da potrošite, što kupovinu čini još bezbednijom. 

Visa Virtuon internet kartica

Iskoristite Visa Virtuon karticu za laku i bezednu kupovinu putem interneta.  Ova kartica se izdaje na zahtev i omogućava plaćanje na domaćim i inostranim sajtovima koji su obeleženi znakom VISA.

Uplatite onoliko koliko želite da potrošite 

Vezana je za poseban dinarski i devizni račun namenjen isključivo online kupovini. Na ove račune možete da uplatite samo novac koji planirate da potrošite, što kupovinu čini još bezbednijom.

Ko može da dobije karticu?

Kartica se izdaje na zahtev klijenta, svakom punoletnom domaćem ili stranom fizičkom licu koje otvori dinarski platni račun u Alta banci.

Vaša bezbednost je na 1. mestu

DinaCard debitna kartica poseduje čip koji omogućava visok nivo zaštite informacija i predstavlja savremeni način čuvanja podataka.

Želite kreditnu karticu?

U zemlji i u inostranstvu, gde god da ste plaćajte brzo, lako i sigurno.